"Strzelec" Olsztyn


Klub Sportowy "Strzelec" Olsztyn

Klub Sportowy „Strzelec”, zwany dalej Klubem, jest ogólnokrajowym stowarzyszeniem dobrowolnym, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, a także zrzeszanie osób zajmujących się strzelectwem oraz działalnością kolekcjonerską w zakresie broni, amunicji i militariów.

Założony został w październiku 2017r

 

Celami działalności stowarzyszenia są:

 

  • a) popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i rekreacyjnego z broni sportowej, kolekcjonerskiej i historycznej

  • b) prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia, organizowanie i udział w aktywnościach z zakresu strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej;

  • c) podnoszenie sprawności fizycznej oraz poziomu wyszkolenia praktycznego i teoretycznego swoich członków;

  • d) organizowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki;

  • e) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród młodzieży i dorosłych;

  • f) organizowanie aktywności oraz działalności sportowej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych;

  • g) dążenie do osiągania możliwie najwyższego poziomu sportowego dyscyplin sportowych oraz rekreacyjnego w szczególności w mieście Olsztyn,